Pazarlama

Pazarlama İletişimi ve Reklamın Önemi

İletişim

Etrafımıza baktığımız zaman, pazarlamanın yaşamımızda her yere girdiğini görüyoruz. O kadar aktif bir girişim ki bu, mal ve hizmetler yerine fikirler, kişiler, örgütler ve benzeri şeyler pazarlama konusu olacak hale geliyor. Pazarlama oldukça geniş bir alan olduğu için,  Amerika Pazarlama Birliği dahi buna kendi anlamını yüklemiştir. Onlara göre pazarlama “bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek şekilde değişimleri sağlama” fikridir. Bu yüzden şunu anlarız ki, pazarlama dediğimiz kavramın temeli, değişimden gelmektedir. Değişim, pazarlama için olmazsa olmazlardan bir konu haliyle. 1800 yıllarından bu yana hayatımızda yaşanan değişimler, sanayileşmenin ve teknolojik farkındalıkların payı ile daha da eskiz bir hale girmiştir. Sanayi devrimindeki mal ve hizmetlerin kıtlığı, üretim artmak konusunda zorunluluk baskısı yaratmıştır. Sonralarda kıtlık azalmış ama rasyonellik ön plana çıkmış. İletişim ve reklamın önemi de burada giriyor devreye aslında. Bu durumu 3 gurupta ele alırsak, bu önemi kavrayabiliriz.

 

 • Tüketicilerin zihninde yaratılması hedeflenen durumlar nedir?
  • İhtiyaçların artması ve belirginleşmesi
  • Marka bilincinin artması (en önemli kaynak)
  • Ürün hakkında artan bilgi ve deneyim (faydanın bilinmesi)
  • İmaj konusu (marka için imaj çalışması)
  • Tercih nedenlerini artırmak (marka bilinirliğine katkı)
 • Tüketicinin davranışlarında yaratılması beklenen olumlu durumlar nedir?
  • Satın almak istemesi
  • Ürünü deneyenlerin sayısının artması ve deneyimin bilinmesi, duyulması
  • Tüketime süreklilik getirmek (her sene çıkan mobil cihazlar bu duruma iyi bir örnektir mesela)
  • Ağızdan ağza yayılan bir taktik izlemek (gerilla pazarlama örneği)
 • İşletmelere Sağlanacak Olumlu Durumlar Nedir?
  • Finansal durumun gelişmesi isteği büyük bir etkendir
  • İşletmelerin pazarlama iletişimi ve reklamın önemini anlaması
  • Bu önem ile kendini daha da büyütmesi ve marka olması
  • Nihai tüketicilerin mutluluğunu yaratmak
  • Firmayla ve markayla ilgili kamuoyunda olumlu bir durum oluşturma fikri

Pazarlama iletişimi ve reklamın önemi, bu kadar sade bir şeklide anlatılabilir özet olarak bakarsak. 3 maddelik bir başlık altından incelediğimiz zaman, tüm detaylar keskin bir çizgide çıkıyor karşımıza.

Yorum Yap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top