Pazarlama

Hayatımıza Yön Veren Reklamlar

mccoffe-creative2

mccoffe-creative2

Reklam, genel olarak baktığımız zaman bir şirket, ya da bir fikir konusundaki mantıklı ya da mantıksız bir bilinci oluşturmak onu kullanmak için, gereken en güçlü araçtır aslında. Ortalama 1000 kişiyi hesaplayıp onlara erişim için belirli bir maliyet hesabı yaparsanız, maliyetlerin içindeki en ideal olanı, reklam için en uygun olanıdır. Bu yüzden tüketici ve üretici açısından reklamın ideal şekillerde olması önemlidir. Reklamın ana unsuru, aslında hedef kitleye bir sunum yapmaktan fazla değildir. Mesajın iletilmesi ve bu iletimin başarılı sonuçlanması, bir reklam veren için büyük bir nimettir aslında. Kendi içinde türlere ayrılan reklamcılık ve pazarlama sistemine bakarsak, pek çok detay görebiliriz.

 

Reklamlar amaç yönünden, bilgi verici ve ikna edici, hatırlatıcı, destekleyici olarak sıralanır. Bu sayede kullanılacak kurama ve temele göre farlılıklar daha da net bir şeklide ön plana çıkarılır. Tabi coğrafi yönden, içerik yönünden, zaman yönünden ve açıkça yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi ile ilgili de pek çok seçenek vardır.

 

Hedef kitle yönünden incelediğimiz reklamlar, hayatımıza yön veren reklamlar arasında oldukça önemlidir. Tüketici için organize edilen çalışmalar, endüstriyel olarak organize edilen çalışmalar ve ticari amaç için organize edilen pazarlama çalışmaları olmak üzere kendi altında ayrılan bu pazarlama şekilleri, aslında günümüzde en çok ilgimizi çeken ve gördüğümüz reklamlardan bazılarıdır. Dünya üzerindeki reklamcılığın gelişimi 1520’li yıllara kadar dayanmaktadır. İlk gazete ilanı olarak kabul ettiğimiz bir olay vardır mesela. Bu olayda ilk reklam 1525 senesinde Almanya üzerinde bir haber broşüründe organize edilmiştir. İlanın amacı, üzerindeki gizemli ilacın faydalarını anlatmaktır.

 

Ardından Paris’te 1662 senesinde bir başka ilan yayımlanmıştır. Bu tarz şekilden şekilde ve biçimden biçime aktarılan ve çoğalan reklamlar, günümüzde oldukça farklı standartlara bürünmüştür. Sektörel yenilikler ve farkındalıklar geliştikçe, gündemi yakalama çabası ve reklamları tasarlama çabası da kendine has bir hal almıştır diyebiliriz. Günümüzde hayatımıza yön veren her şey, ticari kaygılar ile kurulmuştur aslında. Çünkü iktisat arza göre talep formülünden gelir. Yaşamak da ihtiyaçlara bağlıdır ve bizlere hiyerarşik açıdan bir tüketim kodlanmıştır. Hayatımıza yön veren reklamlar, oldukça geniştir bu yüzden.

Yorum Yap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top